Hjälp

 1. Hjälpavsnitt
 2. Tillgänglighetsredogörelse
 3. Information om hanteringen av frivilligt angivna personuppgifter

Hjälpavsnitt

Ju utförligare information vi får, desto bättre kan vi utvärdera varför vild fisk blir sjuk och dör av sjukdom, försök därför fylla i alla frågor så gott det går. Här är en lathund över hur du ska fylla i rapporten. Om du fortfarande undrar över något, tveka inte att ta kontakt på 018-67 40 00 och fråga efter Charlotte Axén.

Sidan hämtar automatiskt koordinaterna för var du befinner dig om du tillåtit det. Befinner du dig inte på fyndplatsen när du rapporterar, eller råkade du trycka ”tillåt ej” när sidan frågade om den fick lokalisera din position? Antingen kan du ange koordinater enligt WGS84 eller så försöker du att ge en så exakt beskrivning som möjligt av var fisken hittades under ”Vattensystem” och ”Fyndplats” så lägger vi in koordinater. Behöver du mer plats – skriv i fältet ”Övrig information”

Under ”Art”:
Om du kryssat i ”Annan”– ge en kort beskrivning av fiskens utseende i fältet ”Övrig information” och bifoga gärna en bild.

Har du svårt att kategorisera under ”Skada” eller ”Skadeplacering”? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ, och tycker du ändå inte att det är tillräckligt, ge en kort beskrivning i fältet ”Övrig information”.
Tillgänglighetsredogörelse

Denna redogörelse gäller innehållet på rapporterafisk.sva.se. Den gäller inte innehållet på www.sva.se eller andra subdomäner till sva.se. 

Denna webbplats drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt. Den är designad för att kunna användas av så många som möjligt. Texten ska vara lätt att förstå. Du ska också kunna: 

 • zooma in upp till 400% utan problem 
 • navigera webbplatsen med tangentbordet 
 • navigera webbplatsen med röststyrning 
 • använda större delen av webbplatsen med en skärmläsare  

Hur tillgänglig är webbplatsen

En del av webbplatsen är ännu inte fullt tillgänglig.

Kartan som visar inrapporterade fynd är inte tillgänglig i skärmläsaren. För att göra motsvarande information tillgänglig planerar vi att under Q4 2020 göra motsvarande information tillgänglig i tabellformat.

Rapportera tillgänglighetsproblem med webbplatsen

Mejla oss gärna om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service som inte beskrivs nedan, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Vi är mycket tacksamma för all information som kan hjälpa oss i vårt arbete att göra våra tjänster tillgängliga för alla. 

Skicka in synpunkter eller rapportera brister

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med nedanstående undantag. 

Denna webbplats uppfyller Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA med nedanstående undantag.

Ej tillgängligt innehåll 

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här med vad som inte uppfyller kraven, och när det planeras vara åtgärdat: 
Information på kartan över inrapporterade fynd är inte tillgänglig annat än som karta. Detta uppfyller inte WCAG 1.3.1 A (Info and Relationships). Vi planerar att korrigera detta Q4 2020.

Oskäligt betungande anpassning 

Inga anpassningar omfattas av detta. 

Innehåll som inte omfattas av lagen 

Inget. 

Hur testade vi webbplatsen 

Webbplatsen testades och testas regelbundet för att uppfylla Web Content Accessibility Guidelines V2.1 level A och level AA. Testerna utförs internt på SVA. 
Samtliga sidor och funktioner i webbplatsen har testats.

Vad vi gör för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen

Vi planerar att åtgärda ovanstående brist enligt angiven tidplan. Webbplatsen testas för tillgänglighet i samband med införandet av ny funktionalitet.


Denna redogörelse skapades 11 september 2020. Den uppdaterades senast 11 september 2020.


Information om hanteringen av frivilligt angivna personuppgifter

Information om hanteringen av frivilligt angivna kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

 • SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 • De personuppgifter som samlas in behövs för att vid behov kunna kontakta insändaren.
 • Samtycke till att SVA lagrar personuppgifterna i upp till två år ges i samband med att formuläret skickas in till SVA. Efter två år tas personuppgifterna bort av SVA.
 • SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till SVA kan bli allmänna handlingar. Personuppgifter kan lämnas ut om SVA får ett utlämningsärende som gäller just dessa uppgifter. Undantag är om uppgifter eller fynd visar på misstanke på något brottsligt, och därmed blir ett polisärende.
 • Förutom SVA kommer inte någon annan part få tillgång till uppgifterna.
 • Du har rätt att ta tillbaka samtycket att lagra personuppgifterna när som helst utan att ange skäl. Uppgifterna raderas då utan dröjsmål.
 • Du har rätt att begära
  • - information om de personuppgifter som finns om dig
  • - rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
  • - begränsning av behandling eller invända mot behandling.
 • Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
 • Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.