Hjälpavsnitt

Ju utförligare information vi får, desto bättre kan vi utvärdera varför vild fisk blir sjuk och dör av sjukdom, försök därför fylla i alla frågor så gott det går. Här är en lathund över hur du ska fylla i rapporten. Om du fortfarande undrar över något, tveka inte att ta kontakt på 018-67 40 00 och fråga efter Charlotte Axén.

Sidan hämtar automatiskt koordinaterna för var du befinner dig om du tillåtit det. Befinner du dig inte på fyndplatsen när du rapporterar, eller råkade du trycka ”tillåt ej” när sidan frågade om den fick lokalisera din position? Antingen kan du ange koordinater enligt WGS84 eller så försöker du att ge en så exakt beskrivning som möjligt av var fisken hittades under ”Vattensystem” och ”Fyndplats” så lägger vi in koordinater. Behöver du mer plats – skriv i fältet ”Övrig information”

Under ”Art”:
Om du kryssat i ”Annan”– ge en kort beskrivning av fiskens utseende i fältet ”Övrig information” och bifoga gärna en bild.

Har du svårt att kategorisera under ”Skada” eller ”Skadeplacering”? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ, och tycker du ändå inte att det är tillräckligt, ge en kort beskrivning i fältet ”Övrig information”.