Tillgänglighetsredogörelse

Denna redogörelse gäller innehållet på rapporterafisk.sva.se. Den gäller inte innehållet på www.sva.se eller andra subdomäner till sva.se. 

Denna webbplats drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt. Den är designad för att kunna användas av så många som möjligt. Texten ska vara lätt att förstå. Du ska också kunna: 

Hur tillgänglig är webbplatsen

En del av webbplatsen är ännu inte fullt tillgänglig.

Kartan som visar inrapporterade fynd är inte tillgänglig i skärmläsaren. För att göra motsvarande information tillgänglig planerar vi att under Q4 2020 göra motsvarande information tillgänglig i tabellformat.

Rapportera tillgänglighetsproblem med webbplatsen

Mejla oss gärna om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service som inte beskrivs nedan, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Vi är mycket tacksamma för all information som kan hjälpa oss i vårt arbete att göra våra tjänster tillgängliga för alla. 

Skicka in synpunkter eller rapportera brister

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med nedanstående undantag. 

Denna webbplats uppfyller Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA med nedanstående undantag.

Ej tillgängligt innehåll 

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här med vad som inte uppfyller kraven, och när det planeras vara åtgärdat: 
Information på kartan över inrapporterade fynd är inte tillgänglig annat än som karta. Detta uppfyller inte WCAG 1.3.1 A (Info and Relationships). Vi planerar att korrigera detta Q4 2020.

Oskäligt betungande anpassning 

Inga anpassningar omfattas av detta. 

Innehåll som inte omfattas av lagen 

Inget. 

Hur testade vi webbplatsen 

Webbplatsen testades och testas regelbundet för att uppfylla Web Content Accessibility Guidelines V2.1 level A och level AA. Testerna utförs internt på SVA. 
Samtliga sidor och funktioner i webbplatsen har testats.

Vad vi gör för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen

Vi planerar att åtgärda ovanstående brist enligt angiven tidplan. Webbplatsen testas för tillgänglighet i samband med införandet av ny funktionalitet.


Denna redogörelse skapades 11 september 2020. Den uppdaterades senast 11 september 2020.