Rödingar

Rapportera fiskar

Här kan du berätta för oss om du hittat en död eller sjuk fisk.

Den här sidan tar inte emot fynd av säl och tumlare, de rapporteras in till Naturhistoriska riksmuseet:
Rapportera sälar
Rapportera tumlare

Fält med * är obligatoriska vid registrering

Uppgifter om fisken

Välj en fiskgrupp

Art

Kön

Längd

cm

Vikt

kg

Fångstmetod

Skada

Skadeplacering

Var hittades fisken?

Hämta min position

Län

Kommun

Vattensystem

T.ex. namn på älv/å/bäck

Fyndplats

T.ex. by- eller gårdsnamn

Latitud

Longitud

Övrig information

Övrig information

Lägg till bilder eller filmer

Kontaktuppgifter

Om SVA ska kunna kontakta dig måste uppgifter lämnas nedan och du behöver godkänna att dina personuppgifter sparas i enlighet med SVAs regler för hantering av personuppgifter.

Namn

Telefonnummer

Epost

Skicka in rapport

Du har inte angivit hur vi kan kontakta dig. Vill du gå tillbaka och komplettera?
Rapporteringen är en viktig komponent i vår övervakning av vildfiskhälsa, tack för att du bidrar.
Just nu har vi ett projekt om gäddsarkom (tumörer i huden på gädda). Har du fångat en sådan gädda, avliva den och kontakta fiskjour@sva.se
Under hösten drabbas laxfisk ofta av svampangrepp (vita/bruna fläckar). Vi är tacksamma för alla rapporter så vi kan följa problematiken.