Rapportera fynd av sjuka/döda fiskar

Gula fält är obligatoriska vid registrering

Var hittades fisken?
T.ex. namn på älv/å/bäck
T.ex. by- eller gårdsnamn
Uppgifter om fisken
cm
kg
Kontaktuppgifter